บริษัทฯให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต นอกเหนือจากการอบรมพนักงานให้ผลิตงานที่ได้มาตรฐานแล้ว การเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐานก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยทางบริษัทฯเลือกใช้เครื่องจักรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เครื่อง CNC จากบริษัท ITAYA ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

เครื่องผลิตสปริงดัน

PC – 8A
Ø 0.20 – 0.80 mm.

เครื่องผลิตสปริงดัน

PCX – 40A
Ø 1.50 – 4.00 mm.

เครื่องผลิตสปริงดัน

MX – 10
Ø 0.20 – 1.00 mm.

เครื่องผลิตสปริงดึง

ZX – 250

เครื่องผลิตสปริงดีด – ดัด

MX – 20A
Ø 0.50 – 2.00 mm.

เครื่องผลิตสปริงดีด – ดัด

MX – 40A
Ø 1.50 – 4.00 mm.

เครื่องผลิตสปริงดีด – ดัด

ZX – 250